Home byoarancio.it VIDEO FOTO Miniminagghi
Home
byoarancio.it
VIDEO
FOTO
Miniminagghi
Giochi del passato
Scioglilingua
A.C.A.M.S Francofonte
Consumatori Francofontesi
STORIA
   
(Ripetere velocemente)
 
Sutta u lettu ra zia mattia addinucchini cuttuni cugghia.
Rapa u stipu e pigghia u spicchiu.
Trentatrimetri di tric trac co truccu.
Mamma Ciccu mi tocca – Tòcchimi Ciccu ca a mamma nun c’è.
 
Home | byoarancio.it | VIDEO | FOTO | Miniminagghi
Site Map