Home byoarancio.it VIDEO FOTO Miniminagghi
Home
byoarancio.it
VIDEO
FOTO
Miniminagghi
Giochi del passato
Scioglilingua
A.C.A.M.S Francofonte
Consumatori Francofontesi
STORIA
                  
 
 

Oggi è Duminica
ci tagghiamu a testa a Minica;
Minica non c’è,
ci tagghiamu a testa o re.
U re è malatu,
ci tagghiamu a testa o suddatu;
u suddto fa la guerra,
‘nni ntappamu u culu n’terra.                      

a3
Na utata e na firruata tirittuppiti nta           pignata.
 
U immirutu un mmenzu un tramite u           Immu i l'autri talia.
 
Caminannu caminannu ma vaiu                 tuccannu.
 
Pilu cu pilu s'ancucchiunu a notti.
 
Liccu e pilliccu finu ca no culu t'anficcu.
 
Supra pilu, sutta pilu, sutta ccè l'argentu vivu.
 
R'avanti accurza d'arreri allonga.
 
Ddu' lucenti, ddu' pinnenti, quattru zocculi e 'na scupa.
 
Simm'aspogghi t'arricrii.
 
Nunn'havi ucca e parra nunn'havi peri e camina.
 
A levu ro muru e m'antappu 'nto culu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home | byoarancio.it | VIDEO | FOTO | Miniminagghi
Site Map