Home byoarancio.it VIDEO FOTO Miniminagghi
Home
byoarancio.it
VIDEO
FOTO
Miniminagghi
Giochi del passato
Scioglilingua
A.C.A.M.S Francofonte
Consumatori Francofontesi
STORIA
 
 
Comu jucaumu a Francufonti:

a Mmucciareddha
a Prima la luna
a Chiavi rutta
a Scinna addhavacca
e Città
a Padri Gilormu
e Quattru cantuna
a Scassa murtali
a Sciancateddha
a Cchiappareddha
o Mbrigghiu
o Rummulu
e Cchiappeddhi
o Lapuni
a Izza izza pani cauru e sasizza
a Zziccari
e Catinelli 
e Nuciddhi
a Fussetta
a Corda (arancia, pera, fragola, limone e mandarino)
a Balata
a Palla e unu
a Batti muru
e Mazzetti 
e Cattuzzi
o Ciussciuni
o Murettu
o Paru e sparu
a Libera
a Bandierina
o C'è popò

Home | byoarancio.it | VIDEO | FOTO | Miniminagghi
Site Map